کدام شهرها متن کامل بودجه ۱۴۰۱ شهرداری را منتشر کرده‌اند؟

شهر استان شهرستان متن بودجه منتشر شده است
آب پخش بوشهر دشتستان بله
آباده فارس آباده بله
اراک مرکزی اراك بله
اصفهان اصفهان اصفهان بله
بابلسر مازندران بابلسر بله
بافق یزد بافق بله
بروجن چهارمحال و بختیاری بروجن بله
تبریز آذربایجان شرقی تبريز بله
تنکابن مازندران تنكابن بله
تهران تهران تهران بله
جویبار مازندران جویبار بله
خلخال اردبیل خلخال بله
خلیل شهر مازندران بهشهر بله
داراب فارس داراب بله
دزفول خوزستان دزفول بله
رشت گیلان رشت بله
زاهدان سیستان و بلوچستان زاهدان بله
سبزوار خراسان رضوی سبزوار بله
سیرجان کرمان سيرجان بله
شهرکرد چهارمحال و بختیاری شهرکرد بله
شهمیرزاد سمنان مهدی‌شهر بله
شیراز فارس شيراز بله
قم قم قم بله
کارزین فارس قیر و کارزین بله
کاشان اصفهان کاشان بله
کرمان کرمان کرمان بله
لطیفی فارس لارستان بله
نی‌ریز فارس نی‌ریز بله
یزد یزد يزد بله