از فعالیت شهروندی برای بسط مسئولیت‌پذیری در محیط‌های چالش‌برانگیز چه آموخته‌ایم؟

این مطلب که زیر عنوان «از فعالیت شهروندی برای بسط مسئولیت‌پذیری در محیط‌های چالش‌برانگیز چه آموخته‌ایم؟» توسط مؤسسه مطالعات توسعه تهیه شده است، تحقیقات و یافته‌های مربوط به عناصر پیش‌زمینه‌ای، استراتژیها، و پیامدهای کنش اجتماعی و سیاسی به رهبری شهروندان را بررسی می‌کند. درخواست برای مسئولیت‌پذیری بیشتر در همه جای دنیا رو به رشد است. کارزارهای شبکه اجتماعی، گفتمان عمومی، و جنبش‌های شهروندی در حالی به مسئولیت‌پذیری بیشتر فرا می‌خوانند که  اقتدارگرایی در جهان رو به فزونی است.  

از فعالیت شهروندی برای بسط مسئولیت‌پذیری در محیط‌های چالش‌برانگیز چه آموخته‌ایم؟

این نوشتار در پی راهکارهایی است که بتواند به شهروند کمک کند تا حکومت را مسئولیت‌پذیرتر کند، به ویژه در زمینه‌هایی چالش برانگیز مانند بسته شدن فضای سیاسی. مطالب ارائه شده در این مقاله مبتنی بر برنامه‌هایی است که سازمان‌های «کنش برای توانمندسازی» و «برنامه تحقیق در زمینه مسئولیت‌پذیری» در کشورهای موزامبیک، نیجریه، پاکستان، و مصر انجام داده‌اند.

این مطلب راه حل‌هایی ارائه می‌دهد که به کمک آن بتوان فضاهایی را تعیین کرد که امکان کنش در آن موجود است. از جمله:

  • تعیین مسائلی محلی که شهروندان به آن اهمیت داده و مایل باشند که با آن درگیر شوند.
    • این می‌تواند مسئله‌ای کوچک باشد که شهروند به طور روزمره با آن روبرو است، مانند امنیت محله یا دسترسی ساده‌تر به منابع مقرون به صرفه.
  • شناسائی دیگر بازیگرانی که درگیر کار مسئولیت‌پذیری هستند و هم‌کاری با آنان به منظور ایجاد شبکه و ائتلاف.
    • این از دوباره‌کاری جلوگیری کرده و ظرفیت و مجال تغییر را افزایش می‌دهد.

مقاله با این استدلال به پایان می‌رسد که حتی در شرایط چالش برانگیز هم چشم‌اندازهایی برای یافتن و ایجاد فضای تعامل سازنده شهروندی و کنش اجتماعی و‌ سیاسی‌  شهروندان وجود دارد. احتمال ایجاد چنین فضاهایی زمانی افزایش می‌یابد که جنبه‌های مختلف اداره امور، بازی‌گران آن و تعیین مسائل مهم را از زاویه دید شهروند بنگریم.

متن کامل تحقیق را از طریق لینک زیر دانلود کنید.