اطلاعات-غیرقابل دسترسی

کاریکاتور ازکیانوش رمضانی.

شفافیت در روند کار دولت موجب جلب اعتماد عمومی شده، مشارکت مدنی را تشویق می‌کند. دسترسی عموم به اطلاعات عنصری بنیادین در ترویج شفافیت و مسئولیت‌پذیری است.  شما برای تشویق دولت به شفافیت بیشتر چه نقشی می‌توانید بازی کنید؟

 دوره آموزشی نظارت بر ارائه خدمات دولتینبض‌ایران را بردارید یا به بحث در این مورد در شبکه اجتماعی ما بپیوندید.

Information unaccessible