اعلامیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و موازین عملی برای ناظران بین‌المللی انتخابات

اعلامیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و آئين اجرائی برای ناظران بین‌المللی انتخابات برآمده از تلاش چندین ساله بیش از ۲۰ سازمان بین دولتی و غیردولتی بین‌المللی علاقمند به نظارت بر انتخابات است. این اعلامیه تصریح می‌کند که شرط لازم برای حکومت مردم‌سالارانه انتخاباتی است که به صورت دموکراتیک برگزار شده باشد. چنین انتخاباتی نیروی محرکه‌ای است که توسط آن مردم یک کشور می‌توانند خواست‌شان را به‌طور آزادانه بیان کنند. آنان با اتکاء به بنیانی که بر قانون استوار شده، اعلام می‌کنند که چه کسی مشروعیت خواهد داشت به نام آنان و برای احقاق خواسته‌هایشان حکومت کند. این آئین اجرا اصول مشارکت ناظران بین‌المللی در نظارت بر انتخابات را ترسیم می‌کند.

دیگر منابع مرتبط با انتخابات