انیمیشن: راه‌های مشارکت در انتخابات در ورای رأی دادن - پس از روز رأی‌گیری

رأی_میدهم ، رأی_نمیدم به بحث هر انتخابات در ایران تبدیل شده است. اما شهروندان در ورای رأی دادن یا ندادن چطور می‌توانند بر روند انتخابات تأثیرگذار باشند؟ انتخابات روندی دوره‌ای و ادامه‌دار است که محدود به روز رأی‌گیری و بحث رأی دادن یا ندادن نمی‌شود (هرچند که کماکان این موضوع بسیار اهمیت دارد). مشارکت شهروندان در این روند و تقویت جنبه‌های مردم‌سالارانه راهی است که از طریق آن می‌توان کیفیت برگذاری انتخابات در کشور را بهبود بخشید.