بسته کمک‌های اولیه دیجیتال

بسته کمک‌های اولیه دیجیتال ابزارک‌ها و نکات کلیدی را برای کاربران فراهم می‌کند تا از خود در محیط اینترنت محافظت کرده راهنمایی‌هایی را جهت واکنش اولیه در مواقعی که مورد تهدید قرار گرفته باشند ارائه می‌کند. این جعبه ابزار به کاربران کمک می‌کند تا چالش‌هایی که هنگام فعالیت در محیط اینترنت با آن روبرو می‌شوند را بهتر درک کنند. بسته کمک‌های اولیه دیجیتال توسط EFF، Global Voice، HIVOS & Digital Defenders Partnership، Front Line Defenders، Internews، Freedom House، Access، Qurium، CIRCL، IWPR، Open Technology Fund و برخی متخصصان امنیت تهیه شده است. این سند توسط Digital Defenders تهیه شده.