داده‌نما: تنها ۶.۳ درصد داوطلبین نامزدی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زن هستند

مطابق آمار رسمی وزارت کشور، از میان ۲۸۷,۴۲۵ نفر داوطلب نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور تنها ۱۷,۸۸۵ نفر زن بوده‌اند. این یعنی ۶.۳ درصد کل تعداد داوطلبین. چرا با وجود سطح بالای تحصیلات، درصد مشارکت زنان در اداره امور در ایران تا این حد پایین است؟