راه‌‌کارها و دستورالعمل‌های مرتبط با تشکیل گروه‌های محلی و سازمان‌های مدنی

گروه‌ها و سازمان‌های مدنی نیروی اصلی در پاسخگوئی به نیازهای جامعه هستند. برای تضمین موفقیت، گروه‌تان باید برنامه شفافی را تدوین کرده و به روز نگه دارد؛ سازمانش را حفظ کرده، اهداف و مقاصدش را به دقت تعیین کند. منابع زیر از کتابخانه نبض‌ایران به شما کمک می‌کند تا در محله یا اجتماعتان گروهی مؤثر تشکیل دهید.

اگر تصمیم دارید در محله‌تان گروهی برپا کنید، باید مقصود از آن و مسیری که در پیش خواهد گرفت را به روشنی تعریف کنید. در بیشتر مواقع این موارد در سند چشم‌انداز و مأموریت سازمان بیان می‌شود. دستورالعمل نبض‌ایران برای چشم‌انداز و مأموریت سازمان به شما کمک می‌کند این جنبه اساسی را به صورت اعلامیه‌ای موجز در یک یا دو جمله تنظیم کنید. شما همچنین باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید به گروه یا سازمانی رسمی بدل شده، مراحل ثبت رسمی سازمان مردم‌نهاد را طی کنید یا خیر. برای ثبت سازمان مردم‌نهاد در ایران، به جزوه مقدماتی نبض‌ایران برای ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) مراجعه کرده، گردش کار ثبت چنین سازمان‌هایی را دنبال کنید.

همان‌طور که در راه تشکیل گروه روابطتان را گسترش می‌دهید، باید به راه‌های ایجاد روابط کاری خوب میان اعضای گروه نیز فکر کنید. جزوه‌های «مراحل رسیدن به رهبری اشتراکی» و «مسیر حرکت به سوی رهبری اشتراکی گروه» اطلاعات مفیدی در اختیارتان می‌گذارد. این جزوه‌ها به کسانی توصیه می‌شود که می‌خواهند رهبری گروه‌شان را به صورتی پیش ببرند که حس رهبری اشتراکی و مسئولیت در میان اعضای تیم‌شان پرورش یابد.

هم‌زمان که برای تشکیل سازمان مردم‌نهادتان برنامه‌ریزی و هم‌اندیشی‌‌ می‌کنید، مطالعه دستورالعمل «چگونه یک سازمان مردم‌نهاد خوب بسازیم»، شما را با آخرین تجارب و آموخته‌ها در این زمینه آشنا می‌کند. این دستورالعمل به شما کمک خواهد کرد تا مراحل و گام‌های لازم برای راه‌اندازی سازمانتان را در نظر بگیرید.