فعالیت مدنی برای بهبود و پیشرفت جامعه

اگر می‌خواهید با کمک هم‌محله‌ای‌ها و نزدیکان نظر مقامات محلی را نسبت به مسئله خاصی تغییر داده، وضعیت محل زندگی‌تان را بهتر کنید،‌ این مجموعه اسلاید ممکن است به دردتان بخورد. این اسلایدشو تحت نام «فعالیت مدنی برای بهبود و پیشرفت جامعه»، روش‌هایی برای برنامه‌ریزی و اجرای کارزارهای کنشگری مدنی را به شما آموزش می‌دهد که به کمک آن خواهید توانست بر مقامات محلی تأثیر گذاشته، آنان را به انجام اقدامات لازم و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه ترغیب کنید.