متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور - بخش اول

سند بودجه مهم‌ترین سند عمومی در کشور است. زیرا به نوعی چکیده خط مشی دولت در سال آتی را نمایان می‌کند؛ یعنی هر آن چه را که دولت بخواهد (یا نخواهد) انجام دهد در آن است یا نیست. از این رو بودجه چه در سطح کل کشور باشد و چه بودجه شهرداری به طور مستقیم بر زندگی فرد فرد مردم تأثیر دارد. از این رو مهم است که بدانیم در آن چه هست و چه نیست، چرا هست و نیست، و حتی چه باید در آن باشد و چه نباید در آن باشد. 

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را از لینک زیر این صفحه دانلود کنید.

بودجه ۱۴۰۳