مسئولیت‌پذیری‬‎

مسئولیت‌پذیری یعنی دولتیان وظیفه داشته باشند پاسخگوی اعمالی باشند که به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان ربط پیدا می‌کند. در این میان نقش شهروندان ترغیب مقامات به قبول مسئولیت نسبت به نیازهای واقعی آنان است. برای اطلاعات بیشتر این کارتون را تماشا کنید.‎