نمودار پویای آمار زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران

این نمودار توسط نبض‌ایران و بر اساس آمار زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران تا پایان ماه میلادی مارس ۲۰۱۴، تهیه شده. وب‌سایت آنلاک ایران، آمار مذکور را گردآوری کرده.

برای نمایش تعداد زندانیان مرتبط با هر طبقه‌بندی در زندان‌های مربوطه و نمایش درصد زندانیان، نام طبقه‌بندی مورد نظر را انتخاب کرده یا روی رنگ آن کلیک کنید. امکان انتخاب چند طبقه‌بندی به صورت همزمان وجود دارد. برای حذف روی نام یا رنگ طبقه‌بندی کلیک کنید.