کاریکاتور: حقوق کودک در ایران

فقر در کشور همه را آزار می‌دهد، اما کودکان بیش از بقیه از آن آسیب می‌بینند. فقر از آنان معصومیت‌شان را گرفته، در عوض سختی برای‌شان می‌آورد. اخیرا خانواده‌ای در شهر زابل، پسر ۵ ساله‌شان را به فروش گذاشته‌اند، به امید آن‌که او با خانواده جدید زندگی بهتری پیدا کرده و آنان هم بتوانند از پس مخارج نگهداری از دیگر فرزندان‌شان برآیند. چگونه می‌توان برای فرزندان ایران زندگی بهتری محیا کرد؟

کاریکاتور: کیانوش رمضانی

child labor