کاریکاتور: روز جهانی زن - ۸ مارس ۲۰۱۷

جنبش برابری‌خواهی زنان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. با این حال زنان در ایران هنوز با چالش‌های فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روبرو هستند. کیانوش رمضانی در این کاریکاتور یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی زنان در ایران را به تصویر کشیده. بیان و ابراز زن بودن. این‌که زنان آنچه را که برای‌اش به پا خواسته‌اند، یعنی زن بودن‌شان را نمی‌توانند آزادانه ابراز کنند.

International Womens Day 2017