پایش بودجه در سطح محلی و ملی

بودجه شفاف و مسئولانه مؤلفه‌ای مهم از دولت پاسخگو و کارآمد است. طرح پایش بودجه شهروندان را حول هدفی گرد می‌آورد که بالقوه می‌تواند نتیجه‌ای خیلی ملموس و واقعی، هم چون سرمایه‌گذاری بیشتر در خدمات و پروژه‌های زیربنایی‌ای که برای مردم اولیت دارد، به بار آورد. دولت در بیش‌تر کشورها بودجه‌های جداگانه ملی، منطقه‌ای/استانی و محلی دارد‌‌. تمرکز بر بودجه محلی به گروه پایش‌کننده امکان می‌دهد تا با تصمیم‌گیرانی تعامل کند که شاید حتی آن‌ها را شخصاً بشناسد. اما مهم‌تر این که تغییر در بودجه محلی تاثیری مستقیم و قطعی بر همان اجتماع دارد.

آیا مایلید بدانید منابع دولتی چگونه اختصاص یافته، مصرف می‌شود؟ آیا نگران کمّیت و کیفیت ارائه خدمات هستید؟ آیا کنجکاوید بدانید دولت چگونه درآمدش را هزینه می‌کند؟ در این صورت باید این دوره آموزشی درباره «پایش بودجه» را بردارید. این دوره به شما می‌آموزد که چه طور از بودجه به عنوان ابزاری برای افزایش سطح مسئولیت‌پذیری و شفافیت حکومت استفاده کنید.

این دوره آموزشی از پنج درس تشکیل شده است:

  1. درس یک: چرخه بودجه
  2. درس دو: برنامه‌ریزی و تهیه طرح پایش بودجه
  3. درس سه: تعامل و جلب پشتیبانی برای موفقیت طرح پایش بودجه
  4. درس چهار: ایجاد تغییر از طریق طرح پایش بودجه
  5. نتیجه‌گیری: ابزار و منابع مورد نیاز برای طرح پایش

هر درس شامل تعاریف مرتبط، مثال‌ها و چالش‌هایی برای تمرین است. در پایان هر درس آزمونی برای سنجش میزان آموخته‌هایتان ‌آمده است.