نظارت شهروندان بر انتخابات: چگونه فراتر از رأی‌دادن، در روند برگزاری انتخابات مشارکت کنیم

مایلید بدانید که چه طور به جز رأی دادن می‌توانید در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنید؟ آیا در انتخابات‌های گذشته موارد تخلفی را دیده یا در موردش شنیده‌اید و به فکرتان رسیده که چه طور می‌توان آن را ثبت و گزارش کرد؟ اگر چنین است این مطلب آموزشی حتماً به دردتان می‌خورد. دوره آموزشی «نظارت شهروندان بر انتخابات: چه طور در ورای رأی‌دادن در انتخابات شرکت کنیم» به شما کمک می‌کند به عنوان شهروند بدانید که از چه راهی می‌توان علاوه بر رأی دادن در طول روند انتخابات ۱۴۰۰ فعال ماند.

این دوره ابزار و دانشی را در اختیارتان می‌گذارد که به کمک آن می‌توانید به شیوه‌ای غیررسمی پیش، در حین و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در نظارت بر آن شریک شوید. بدین ترتیب جدای از حضور پای صندوق رأی می‌توانید از طریق نظارت و جلب توجه نسبت به اعمالی که قوانین انتخاباتی را نقض می‌کنند، نمایش مدیریت ضعیف انتخابات توسط مسئولین، افشای رفتار پرسش‌برانگیز نامزدها و هوادارانشان و اخلال در حال و هوای مسالمت‌آمیز انتخابات، خواست عمومی برای بهبود روند انتخابات در کشور را افزایش دهید.

این دوره آموزشی شامل پنج درس است:

در این درس‌ها می‌آموزید که چه گونه می‌توان به شیوه‌ای امن آگاهی عموم درباره اقداماتی که استانداردهای پذیرفته شده انتخابات و حقوق انتخاباتی مردم در کشور را نقض می‌کند را افزایش داد.

در پایان هر درس از طریق آزمونی کوتاه می‌توانید آموخته‌هایتان را بسنجید.

ضمیمه