بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به زبان ساده

سند بودجه با وجود اهمیت زیادی که در زندگی هر شهروند ایرانی بازی می‌کند به دلیل پیچیدگی فنی برای بسیاری از مردم غیرقابل دسترس است. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را بررسی کرده و نسخه‌ای از آن را به زبان ساده و قابل فهم برای عموم منتشر کرده است. 

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به زبان ساده

مطالعه این مطلب به شهروندانی کمک می‌کند که می‌خواهد از طریق پایش و ردگیری مطمئن شوند که اقلام بودجه به آن چه قرار است دست یابند می‌رسند. 

متن کامل بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را از طریق لینک زیر دانلود کنید.

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس