شفافیت

یکی از کلیدی‌ترین ارقام لوایح بودجه سالانه عدد بودجه عمرانی است که تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صورت‌بندی می‌شود.این رقم برای ناظران اقتصادی به این معناست که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران در سال پیش‌رو چقدر بودجه در نظر گرفته است و از میزان رشد آن می‌توانند تخمین بزنند که این بیشتر
مسئولیت رسیدگی به اکثر مسائلی که در زندگی روزمره با آن روبرو هستیم بر عهده نهادهای حکومت محلی و یا شعب محلی وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها و ادارات دولتی است. در واقع تصمیمات و عمل‌کرد مدیران محلی بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی روزمره شهروندان دارد.سازمان‌ها و ارگان‌های گوناگونی توسط دولت مستقر شده بیشتر
همه شهرداری‌ها در کشور موظف هستند تا اطلاعات مربوط به عمل‌کرد مالی، چارت سازمانی و فهرست وظایف و مسئولیت‌های خود را از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار دهند. این وظیفه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تحت عنوان «شفافیت ابتکاری» تعریف شده و دیگر شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت آن را تصریح بیشتر
بودجه شهرداری مهم‌ترین سند مالی شهر است که هر سال مسیر دخل و خرج خرد و کلان شهر را تعیین می‌کند. اقلام بودجه شهرداری هر کدام به طور مستقیم بر کیفیت خدماتی که شهرداری ارائه می‌کند تأثیر دارد. زیرا که اگر به مسئله‌ای بودجه کافی تخصیص داده نشده باشد این به آن معنی است که کار شهرداری در آن مورد لنگ می‌ بیشتر
در متون حقوقی و سیاستگذاری دو عبارت «آزادی اطلاعات» و «حق دسترسی به اطلاعات» به حق شهروند در دسترسی به اطلاعات عمومی اشاره دارد. او برای شرکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های عمومی و نظارت بر عمل‌کرد مقامات ملی و محلی باید به اطلاعات مربوط به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی و اجتماعی دسترسی داشته باشد. آگاهی از بیشتر
تنها ۱۷ درصد منابع شهرداری تهران در شهرداری مرکز و مناطق ۲۲گانه هزینه می‌شود و حدود ۸۳ درصد باقی‌ماند در اختیار سازمان‌های شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ شهرداری قرار می‌گیرد؛ شرکت‌های و سازمان‌هایی که بسیاری آنها طبق اساس‌نامه، نه‌تنها باید از استقلال مالی برخوردار باشند، بلکه بخشی از منابع مالی بیشتر
مسئولیت‌پذیر نگه داشتن مقامات مستلزم کسب شواهد و اطلاعاتی دقیق از نحوه تصمیم‌گیری و عمل‌کرد دولت و نهادهای عمومی است. علی الخصوص وقتی که پای اختصاص بودجه و صرف منابع  در میان است. خوشبختانه در ایران چند سالی است که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ابزاری قدرتمند در دست شهروند ایرانی قرار داده است بیشتر
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۶۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع مالی هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود. حالا در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع مالی هدفمندی یارانه نزدیک ۷۵۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به عبارتی در فاصله یک سال منابع یارانه‌ها ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.بر بیشتر
سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۳، به ۴۵.۶ درصد رسیده است.سهم این درآمدها از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۴۱.۷ درصد بود که نشان‌دهنده ۳.۹ واحد درصد افزایش سهم این منابع درآمدی در لایحه بودجه سال آینده است.در مقابل سهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت، بیشتر
دولت از سال ۱۴۰۰ شهرداری‌ها در سراسر کشور را موظف کرده است تا با پیروی از «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به شیوه‌ای شفاف مردم را از طریق وب‌سایت شهرداری، شورای شهر و دیگر سازمان‌ها و نهادهای وابسته در جریان فعالیت‌های شهرداری قرار دهند. بدین ترتیب شهرداری‌ها باید چارت سازمانی، اطلاعات بیشتر