درس دو: تشکیل یک گروه اثربخش

مقدمه
(برگرفته از دستورالعمل‌های ارائه شده توسط مرکز تغییرات مشارکتی )

گروه‌ها می‌توانند ابزار مناسبی برای تحقق یک هدف باشند، اما حصول اطمینان از عملکرد مناسب آن‌ها ممکن است چالش برانگیز باشد. به منظور تشکیل یک گروه اثربخش، شما به‌عنوان یک رهبر نقش مهمی داشته و باید محیطی ایجاد کنید که مناسب فعالیت و پیشرفت و همکاری اعضا باشد. در این بخش نکاتی به شما به‌عنوان رهبر گروه ارائه می‌شود تا اطمینان حاصل کنید که گروه شما پیشرفت می‌کند. همچنین سؤالاتی به شما ارائه می‌شود تا حین کار به آن‌ها بیندیشید.

پس از اتمام این درس قادر خواهید بود:

  • مؤلفه‌های سازنده اصلی یک گروه اثربخش را درک کنید.
  • بحث و گفتگو در خصوص مسائل مهمی همچون ارزش‌ها، چشم‌انداز، و ساختار گروه را بین اعضا تقویت کنید.