استفاده از اینترنت برای توسعه و سازماندهی

این راهنما برای کنشگرانی طراحی شده که مایلند دایره ارتباطات‌شان در شبکه‌های اجتماعی و محیطهای آنلاین را گسترش داده، فعالیت‌های‌شان را تأثیرگذارتر کنند. جزوه «استفاده از اينترنت برای توسعه و سازماندهی» همچنین گام‌هایی را شرح می‌دهد که کنشگران می‌بایست برای حفظ امنیت خود در محیط‌های آنلاین بر آن تکیه کنند. این مستند، با کمک تصویر، به زبانی ساده، مراحل ایجاد و هماهنگی برای ارسال ایمیل به شکل انبوه را شرح می‌دهد.

دیگر منابع مرتبط با انتخابات