انیمیشن: عناصر آموزشی خوب - چند نکته برای برگزارکنندگان کارگاه آموزشی

پیش‌درآمدی بر آموزش بزرگسالان - تفاوت تدریس با تربیت بزرگسالان اطلاعات را به گونه‌ای متفاوت نسبت به کودکان و نوجوانان جذب کرده، نحوه فراگیری‌شان با آنان فرق دارد. مربیان فعال در زمینه آموزش مهارت‌ها به افراد بزرگسال می‌بایست درک مناسبی از روش‌ها و راهبردهای مؤثر در این زمینه پیدا کنند. این ویدئو گام‌های ساده‌ای را معرفی می‌کند که دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت بزرگسالان از طریق آن می‌توانند موفقیت جلسات تربیتی را تضمین کنند.

از همین مجموعه: