انیمیشن: فرصت‌ها و امکانات برای مشارکت زنان در روند انتخابات شوراهای شهر و روستا

داشتن نماینده زن در شوراها دیگه یه آرزوی محال نیست. نمایندگان زن در شوراها می‌توانند سایر زنان رو به داشتن نقش فعال‌تر در اجتماع و رسیدن به مطالباتشون تشویق کنند. همچنین نماینده‌ها می تونن طرح‌هایی رو در راستای ایجاد محیط‌های عمومی امن، ایجاد اشتغال و توانمندسازی زنان پیشنهاد کنند و برای تصویبش تلاش کنند. زنان هم می تونن یا خودشون نماینده شن و یا از نمایندگانی که حامی حقوق زنان هستند حمایت کنند. چرا که حضور بیشتر زنان در تصمیم‌گیری‌ها به نفع همه جامعه ست!