ترسیم شبکه حساب‌های کاربری توئیتری که در یک بازه چهارهفته‌ای به موضوعات «زنان» و «انتخابات» پرداخته‌اند

تصویر زیر شبکه (دنبال‌کنندگان) توئیتر کاربرانی که در یک بازه زمانی چهارهفته‌ای بین ۲۲ دی ۱۳۹۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ نسبت به «انتخابات» و «زنان» حساس بوده‌اند را ترسیم کرده. این شبکه کمک می‌کند تا خوشه کاربران عادی به ویژه کاربران داخل ایران را از دیگر کاربران بازشناسیم. این شبکه با استفاده از الگوریتم تشخیص خوشه‌ها ترسیم شده است. درون شبکه پیش رو شش خوشه اصلی قابل تفکیک از یکدیگر است.

بزرگترین خوشه‌‌ها مربوط به کاربران عادی، خبرگزاری‌ها و خبرنگاران است. اکثریت کاربران عادی، داخل ایران شناسائی شده‌اند. همچنین، خوشه‌ای مجزا مربوط به کابران گروه مجاهدین خلق قابل مشاهده است. این خوشه کمترین ارتباط را با دیگر گروهها دارد.

  • موقعیت جغرافیایی کاربران از منطقه زمانی هر کاربر استخراج شدهاست.
  • از میان ۱۹۱۵ حساب کاربری، ۴۵تای آن تأیید شده‌اند (یعنی توئیتر تأیید کرده که حساب واقعی مربوط به شخصیت حقیقی است که ادعا می‌کند) که تقریبا همه آن (۴۳) در خوشه خبرگزاری‌ها و خبرنگاران قرار دارند.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه از شما دعوت می‌کنیم شماره ویژه نبض‌نامه زیر عنوان «نزدیک به انتخابات شبکه‌های اجتماعی چگونه صدای زنان را بازتاب داده‌اند» را مطالعه کنید.

شبکه حساب‌های کاربری توئیتری که در یک بازه چهارهفته‌ای به موضوعات «زنان» و «انتخابات» پرداخته‌اند

دیگر منابع مرتبط با انتخابات