داده‌نما: نمودار مقایسه بودجه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهزیستی با برخی دیگر از نهادهای حکومتی

کیفیت عملکرد نهادهای عمومی رابطه مستقیمی با بودجه اختصاص یافته به آن‌ها دارد. در این نمودار، بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان محیط زیست و سازمان بهزیستی با بودجه برخی سازمان‌ها و نهادها که از منابع عمومی تغذیه می‌شوند مقایسه شده است. برخی نهادهای مورد اشاره حتی خارج از حوزه تحقیق و تفحص مجلس قرار می‌گیرند. یعنی نمایندگان مردم نمی‌توانند بر اعمال سازمانی نظارت کنند که از بودجه کشور استفاده می‌کند.

متن کامل بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را اینجا بیابید.

در یک جامعه مردم‌سالار شهروندان در روند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بودجه سازمان‌ها و نهادهای عمومی (ملی و محلی) نقش بازی می‌کنند. آیا علاقمندید بدانید مردم در ایران چطور می‌توانند در چرخه بودجه تأثیرگذار باشند؟ به شما توصیه می‌کنیم «پیش‌درآمدی بر پایش بودجه در ایران» را مطالعه کنید.

مقایسه بودجه سازمان محیط زیستنمودار مقایسه بودجه سال ۹۶