داده‌نما: نمودار مقایسه تکرار کلید واژه‌های «زنان» و «انتخابات» در یک بازه چهار هفته‌ای بین دی و بهمن ۱۳۹۴

نمودار زیر فراوانی تکرار واژه‌های «انتخابات» و «زنان» در فضای توئیتری فارسی زبان را در یک بازه چهار هفته‌ای بین ۲۲ دی ۱۳۹۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در حالی که استفاده از کلمه انتخابات در این بازه تابعی از رویدادهای سیاسی روز بوده، واژه زنان تقریباً به طور ثابت در محتوای توئیت‌ها به کار رفته. در این تحقیق، اطلاعات چهار روز ۱۴ تا ۱۷ بهمن به دلیل مشکلات فنی از دست رفته و جای آن خالی نگه داشته شده است.

مقایسه تکرار کلید واژه‌های «زنان» و «انتخابات»

دیگر منابع مرتبط با انتخابات