رشد اسمی و رشد واقعی درآمدهای مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ چقدر است؟

ارزش اسمی درآمدهای مالیاتی در لوایح بودجه طی سه سال اخیر، بیش از ۲ برابر شده است.

مقایسه سه لایحه بودجه سالانه که دولت سیزدهم تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است نشان می‌دهد ارزش اسمی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به این درآمدها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، رشدی ۱۱۳ درصدی را تجربه کرده است.

درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بالغ بر ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است، این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان بود.

اما با توجه به نرخ‌های تورم سه سال گذشته، این تغییرات صرفا ارزش اسمی درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد، با تعدیل این ارقام با توجه به نرخ‌های تورم، ارزش واقعی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی که به عنوان درآمدهای مالیاتی سال آینده در نظر گرفته شده، در آبان ۱۴۰۰ زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱، معادل ۵۵۶ هزار میلیارد تومان است.

مقایسه این دو عدد بیانگر آن است که ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با این رقم در لایحه سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت آبان ماه سال ۱۴۰۰، حدود ۵.۵ درصد رشد کرده است.

این مقاله با همکاری ایران‌بودجه تهیه و منتشر شده است.