شبکه واژه‌ها - توئیت‌های مربوط به «زنان» و «انتخابات» گردآوری شده بین ۲۲ دی و ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

در این تصویر توئیت و خوشه حساب‌های کاربری ایجاد کننده آن  یک‌جا نمایش داده شده‌اند. رنگ دایره‌ها خوشه‌ای که حساب کاربری منتشر کننده به آن تعلق دارد را نشان می‌دهد. اندازه واژه‌ها متناسب با میزان تکرار استفاده از آن‌ها است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود مسائل اجتماعی، اقتصادی و مشکلات مربوط به سلامت تقریبا توسط همه خوشه‌ها بیان شده. هرچند که گاه ادبیات میان آن‌ها متفاوت است. از این رو نمی‌توان موضوع یا دغدغه‌ای را مختص به یک خوشه خاص در نظر گرفت. در مورد موضوعات سیاسی تفکیک واضحی بین ادبیات و گفتار استفاده شده توسط مجاهدین خلق نسبه به دیگر خوشه‌ها به چشم می‌خورد. مسائل سیاسی با ادبیات دیگری در میان توییتهای اجتماع خبرنگاران بویژه مسائل مرتبط با انتخابات به چشم می آید.

برای اطلاعات بیشتر از شما دعوت می‌کنیم شماره ویژه نبض‌نامه تحت عنوان «نزدیک به انتخابات شبکه‌های اجتماعی چگونه صدای زنان را بازتاب داده‌اند» را مطالعه کنید.

شبکه واژه‌ها - توئیت‌های مربوط به «زنان» و «انتخابات»

تصویر زیر، نمای نزدیک‌تری از شبکه واژه‌ها را به نمایش می‌گذارد. توئیتی که به عنوان نمونه آورده شده، در میان شبکه واژه‌ها نزدیک به مفاهیمی قرار گرفته که در گفتارهای مشابه و نزدیک به آن به کار رفته‌اند.

نمای نزدیک شبکه واژه‌ها

دیگر منابع مرتبط با انتخابات