فهرست شهر‌هایی که شهرداری یا شورای شهر آن‌ها در سال ۱۴۰۱ اطلاعات لازم را از طریق سامانه شفافیت منتشر کرده‌اند

این صفحه نسخه جدولی نقشه شفافیت شهرداری‌ها و شوراهای شهر در اینترنت - سال ۱۴۰۱ را ارائه می‌کند. نقشه پویای همین مجموعه داده را اینجا مشاهده کنید. اطلاعات شفافیت شهرداری‌ها به شهروند کمک می‌کند تا میزان شفافیت و اطلاعاتی را که شهرداری شهرش منتشر می‌کند با شهرهای دیگر کشور و با آن چه که شهرداری موظف به انتشار آن است مقایسه کند. نبض‌ایران طی پروژه‌ای دراز مدت اطلاعاتی را بررسی می‌کند که شهرداری‌ها و شوراهای شهر باید منتشر کنند. نسخه سال ۱۴۰۱ این اطلاعات هم به صورت نقشه و هم به صورت جدول آماده است. روی هر کدام از پرسش‌های زیر کلیک کنید تا فهرست شهرهای مربوطه نمایش داده شود. نسخه کامل داده گردآوری شده هم برای بارگذاری زیر این صفحه ارائه شده است. این داده تحت قانون حق انتشار Creative Commons منتشر شده است. یعنی با ذکر مرجع می‌توانید از آن استفاده کنید.

 

برای دریافت داده خام این مجموعه داده در قالب Shapefile اینجا کلیک کنید. 

نسخه جدولی همین مجموعه داده را در قالب CSV اینجا دانلود کنید.