مقدمه‌ای بر ترویج (انیمیشن)

شهروند از راه ترویج می‌تواند به حکومت کمک کند و بر عملکرد او به شیوه‌ای تأثیر بگذارد که بتواند به مسؤلیت خود در قبال پاسخگویی به نیازهای مردم عمل کند. چنین تلاشی در راستای حل مسائل اجتماع انجام می‌شود. کارزار ترویج غالباً منجر به تصویب قانون جدید تا تغییر در خط مشی دولت می‌شود. این ویدئو با ارائه مثال‌های مختلف شرح می‌دهد که ترویج چیست، چرا اهمیت دارد، چه گونه کار می‌کند و چه کسی می‌تواند آن را رهبری کند.