نسبت بودجه سالیانه برخی نهادهای فرهنگی و صداوسیما به بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام - سال۹۳

در ایران سازمان‌های موازی وجود دارند که با وجود دریافت بودجه عمومی تحت نظارت دولت یا مجلس عمل نکرده، به نهادهای انتخابی حاکمیت پاسخگو نیستند. نمودار زیر به گونه‌ای که در نامه سرگشاده صادق زیباکلام به امام‌جمعه تهران نیز آمده، بودجه سالیانه (برپایه بودجه سال ۹۳) برخی از سازمان‌های فرهنگی اسلامی در کشور را در کنار بودجه صداوسیما با بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقایسه می‌کند. یکی از راه‌هایی که افراد می‌توانند بر هزینه‌های عمومی نظارت کنند، نظارت شهروندی بر بودجه است. مطالب بیشتر در این زمینه را می‌توانید از طریق خودآموز مجازی نبض‌ایران، نظارت بر بودجه در سطح محلی و ملی، راهنمای بودجه در ایران، و دیگر منابع که به صورت رایگان از طریق لینک زیر قابل دسترس است، بیاموزید.

Annual Budget Islamic Organization in Iran

ضمیمه