داده‌نما: تنظیمات امنیتی گوشی همراه - بهداشت دیجیتال برای زنان در ایران

گوشی‌های هوشمند تلفن همراه به طور مداوم اطلاعاتی مهم از زندگی شخصی و کاریمان را در خود نگه می‌دارند. اطلاعاتی که اگر به دست دیگران بیافتد ممکن است برایمان دردسر ساز شود. گاه گوشی‌های موبایل اطللاعاتی دارند که حتی ما یادمان نیست که در آن است. از این رو مراقبت و حفاظت از این اطلاعات باید در صدر اولویت‌های هر فرد باشد. اینفوگرافیک زیر تنظیمات امنیتی گوشی همراه را شرح می‌دهد. 

  تنظیمات امنیتی گوشی همراه