داده‌نما: حواس جمعی در استفاده از شبکه اجتماعی - بهداشت دیجیتال برای زنان در ایران

خیلی از ما از شبکه اجتماعی برای ارتباط با دوستان و روابط عمومی استفاده می‌کنیم. بدین ترتیب، خواسته یا ناخواسته اطلاعات شخصی‌مان با دیگران به اشتراک می‌شود. از نظر امنیت و ایمنی بسیار مهم است که به انواع اطلاعاتی که در شبکه اجتماعی منتشر می‌کنید توجه کنید؛ این‌که چه تصاویری را در اختیار عموم قرار می‌دهید؛ دوستان و بینندگان‌تان چه کسانی هستند و آیا مطالب‌تان به صورت خصوصی منتشر می‌شود یا عمومی. داده‌نمای زیر این مسائل را به تفصیل شرح می‌دهد.