داده‌نما: مدیریت کلمه عبور بخش یک - بهداشت دیجیتال برای زنان در ایران

مهم‌ترین ابزار حفاظت از حساب‌های کاربری اینترنتی استفاده از کلمه عبور، گذرواژه یا پسورد است. اما پسوردی که استفاده می‌کنید تا چه حد قوی است؟ آیا برای هر حساب کاربری از کلمه‌ عبوری جداگانه استفاده می‌کنید؟ پسورد حساب‌های کاربرایتان را کجا و چه طور نگهداری می‌کنید؟ آیا فقط خودتان به آن دسترسی دارید؟ اینفوگرافیک زیر بخش نخست از دو داده‌نما پیرامون مسائل مختلف مرتبط به کلمه عبور و نگهداری از آن است. 

مدیریت کلمه عبور

ضمیمه