داده‌نما: مدیریت کلمه عبور بخش دو - بهداشت دیجیتال برای زنان در ایران

کلمه عبور، پسورد یا گذرواژه مهم‌ترین و معمول‌ترین روش محافظت از حساب‌های کاربری در اینترنت است. از همین رو حفاظت از امنیت آن بسیار اهمیت دارد، زیرا اگر کلمه عبور حساب کاربریتان به دست دیگران بیافتد می‌توانند از آن علیه شما استفاده کنند. بخش دوم از اینفوگرافیک‌های مدیریت کلمه عبور روش‌های امنی را شرح می‌دهد که از طریق آن می‌توانید کلمه عبور حساب کاربریتان را در اختیار دیگران قرار دهید. این داده‌نما همچنین شرح می دهد که چه طور ممکن است گذرواژه حساب کاربریتان به سرقت رود. 

مدیریت کلمه عبور بخش ۲