داده‌نما: پاک کردن ردپا - بهداشت دیجیتال برای زنان در ایران

هر کاری که با گوشی موبایل یا کامپیوتر انجام می‌دهید، هر کاری که در محیط اینترنت انجام می‌دهید و هر بار که برای دیگران پیامی می‌فرستید یا دریافت می‌کنید رد پایی از شما بر جا می‌گذارد که دیگران با دنبال کردن آن می‌توانند به شما برسند. چه طور می‌توان تا حد امکان این رد پا را از بین برد؟ داده‌نمای زیر برخی از روش‌های مقابله با این تهدید را شرح می‌دهد.

پاک کردن ردپای اینترنتی