داده‌نما: مدل‌سازی تهدید - بهداشت دیجیتالی برای زنان در ایران

مدل‌سازی تهدید روشی است که از طریق آن می‌توان تهدید بالقوه و نقاط ضعف امنیت و ایمنی دیجیتالی را ارزیابی کرد. این روش به شما امکان می‌دهد تا خطرهای پیش رو در استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی را به حداقل برسانید. سناریوهای مختلف نیازمند پیش‌گیری‌های متفاوت است: اگر دستگاه‌تان را با خود به فرودگاه یا اجتماع عمومی برده و یا بدون قفل و بست در منزل یا قهوه‌خانه‌ای رها می‌کنید، هرکدام از این موارد تهدیدی بالقوه به حساب می‌آید. اینفوگرافیک زیر به تفصیل مدل‌سازی تهدید را شرح داده است.