نقشه حوزه‌های انتخابیه: درصد پیروزی نامزدهای اصولگرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی - ۱۳۹۴

نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای اصولگرا را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه‌هایی‌اند که در آن انتخابات به دور دوم کشیده شده. درصد پیروزی نامزدهای اصولگرا بر پایه تعداد نامزدهای منتخب در دور اول انتخابات در هر حوزه بر تعداد کل کرسی‌های حوزه محاسبه شده. تیرگی رنگ بنفش نشانه بالاتر بودن درصد پیروزی است. همان‌طور که در نقشه دیده می‌شود، نامزدهای اصولگرا در شهرهای کرج و مشهد موفق بوده‌اند. نقشه‌های مرتبط:

دیگر منابع مرتبط با انتخابات