نمایش ابر کلمه‌ای واژه‌های به کار رفته در توئیت‌های کاربران ایران پیرامون مسائل مربوط به «زنان» و «انتخابات»

شبکه حساب‌های کاربری فعال در بحث زنان و انتخابات به صورت منسجم پراکنده نشده، بلکه از خوشه‌های به هم متصل تشکیل شده است. کاربران در محیط شبکه‌های اجتماعی بر پایه اشتراکات از جمله علاقه‌های مشترک، پیشنه شخصی، ارتباطات در دنیای واقعی، هم‌فکری، قرابت سیاسی و روابط مشترک به یکدیگر متصل می‌شوند. این مکانیزم باعث می‌شود که هر خوشه متشکل از افرادی با ویژگی‌های مشترک باشد. به طوری که با شناسائی خوشه‌ها می‌توان به این ویژگی‌ها پی برد یا آن‌ها را دسته‌بندی کرد. شبکه حساب‌های کاربری فعال در بحث زنان از شش خوشه مجزا و قابل روئت تشکیل شده است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، شش خوشه اصلی در شبکه توئیتر شناسایی شده که ویژگی‌های اصلی آن در جدول شماره زیر نشان داده شده. در این جدول می توان دید که مهمترین و بزرگترین خوشه‌‌ها مربوط به کاربران عادی، خبرگزاری‌ها و خبرنگاران است. اکثریت کاربران عادی، داخل ایران شناسائی شده‌اند. همچنین، خوشه‌ای مجزا مربوط به کابران گروه مجاهدین خلق قابل مشاهده است. این خوشه کمترین ارتباط را با دیگر گروهها دارد.

فهرست مشخصات خوشه‌های شناسائی شده
ترتیب خوشه رنگ حساب‌های کاربری دنبال‌کننده (متوسط) دنبال‌شونده (متوسط) توئیت (متوسط) مشارکت در بحث زنان/انتخابات (متوسط توییت) حساب‌های کاربری شاخص
۱ کاربران عادی اکثریت در ایران بنفش ۵۱۰ ۱۹۱۵ ۶۴۶ ۱۸۴۶۴ ۱۰ -
۲ کاربران عادی اکثریت در ایران سبز تیره ۱۷۴ ۱۱۷۵ ۲۴۴ ۱۹۰۶۶ ۹ -
۳ کاربران عادی اکثریت خارج از کشور قرمز ۱۷۰ ۱۴۷۲ ۲۹۸ ۱۳۰۱۳ ۱۴ -
۴ خبرگزاریها، خبرنگاران و سیاستمداران آبی روشن ۶۲۲ ۷۰۵۷ ۴۱۴ ۱۶۴۸۸ ۲۱ Manototv و BBCShomaو Rouhani_ir
۵ کاربران عادی (شامل حامیان حکومت) سبز روشن ۲۲۱ ۲۰۰۸ ۶۵۱ ۲۵۳۷۶ ۱۸ AfsaranIr و khodnevis_org
۶ مجاهدین خلق آبی تیره ۲۱۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۴ ۱۷۶۵۸ ۱۹ Freedommesenger و Maryam_Rajavi_P

این تصویر ابر کلمه مربوط به واژه‌های به کار رفته در توئیت‌های کاربران عادی اکثراً مقیم داخل کشور در مورد مسائل مربوط به «زنان» و «انتخابات» در بازه زمانی ۲۲ دی تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد.

کاربران عادی داخل کشور

این تصویر ابر کلمه‌ای مربوط به واژه‌های استفاده شده در توئیت‌های رسانه‌ها، خبرنگاران، کنشگران و سیاستمداران پیرامون مسائل «زنان» و »«انتخابات» طی بازه زمانی ۲۲ دی تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد.

ابرکلمه‌ای - رسانه‌ها، کنشگران و سیاستمداران

تصویر زیر ابر کلمه‌ای مربوط به واژه‌هایی را نشان می‌دهد که در بازه زمانی ذکر شده توسط کاربران عادی اکثرا خارج از کشور در مورد زنان و انتخابات استفاده شده.

ایرانیان خارج از کشور

این تصویر ابر کلمه‌ای واژه‌های به کار رفته در توئیت‌های کاربران عادی و دیگر کاربران نزدیک به حکومت در ایران را در بازه زمانی بین ۲۲ دی تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. این توئیت‌ها در مباحث مربوط به «زنان» یا «انتخابات» شرکت داشته‌اند.

کاربران حکومتی

برای مطالعه بیشتر پیرامون این تحقیق نبض‌نامه ویژه انتخابات ۱۳۹۴ تحت عنوان «نزدیک به انتخابات شبکه‌های اجتماعی چگونه صدای زنان را بازتاب داده‌اند» را مطالعه کنید.

دیگر منابع مرتبط با انتخابات