وبینار: اهمیت مخفی بودن رأی و روش‌های حراست از آن در ایران

موضوع وبینار

اهمیت مخفی بودن رأی و روش‌های حراست از آن

توضیحات

مخفی بودن رأی از حقوق پذیرفته شده بشر است که در قانون اساسی و دیگر قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی در ایران به بر آن تأکید شده. استانداردهای بین‌المللی متعددی نیز در این زمینه وجود دارد. با این حال، آیا شهروندان در ایران از حق مخفی بودن رأی به طور کامل برخوردار هستند؟ چرا مخفی بودن رأی مهم است و از چه راه‌هایی می‌توان از آن حراست کرد؟

زمان

این وبینار روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۶، ساعت ۹ شب به وقت تهران برگزار شد. در این صفحه نسخه ضبط شده و اسلایدشوی وبینار را ملاحظه می‌کنید.

توصیه

نبض‌ایران همچنین بازی تحت عنوان «مراقب رأی‌ات باش!» هم تولید کرده که به شهروندان در مورد حق مخفی بودن رأی آموزش دهد. بازی مراقب رأی‌ات باش را اینجا پیدا کنید.