بازی: مراقب رأیت باش

مخفی بودن رأی از حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندان در ایران است. اما آیا رأی‌دهندگان در شعبه رأی از حریم مناسب برای مخفی نگه داشتن رأی‌شان برخوردارند؟ بیایید در این بازی کامپیوتری به رأی‌دهندگان کمک کنیم به دور از چشم دیگر رأی‌دهندگان رأی‌شان را به صندوق بیاندازند. امتیازتان را در تلگرام با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید و ببینید چه کسی می‌تواند بیشترین رأی را به صندوق بیاندازد.