پیش‌درآمدی بر مسئولیت ارائه خدمات عمومی در ایران

پیش‌درآمدی بر مسئولیت ارائه خدمات عمومی در ایران

کارکرد اصلی هر دولتی ارائه خدمات عمومی به شهروندان است. مقامات دولتی تصمیم می‌گیرند که بودجه کشور را چگونه به مسائل مختلف از جمله آموزش، بهداشت و درمان، امنیت، آب و فاضلاب، یا حفاظت از دولت و مقامات دولتی اختصاص دهند. در کشورهای دموکراتیک، شهروندان مسئولیت دارند دولت را در برابر کیفیت خدماتی که ارائه می‌کند پاسخگو سازند. شهروندان هستند که تعیین می‌کنند چه سرویس‌هایی مورد نیاز است و سرویس های مذکور چه هنگام ارائه نشده اند.

در ایران هم شهرداری‌ها و هم استانداری‌ها مسئول ارائه خدمات عمومی هستند. نوع خدمات مورد نظر تعیین می‌کند که چه سطحی از دولت باید آن را ارائه کند. در سطح محلی، شهرداری شما یک دفتر خدمات شهری دارد که وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، و نظارت بر خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری را برعهده دارد. شورای شهر منتخب شما مسئول نظارت بر عملکرد شهرداری است. در سطح استانی‌، دفتر فرماندار شما و دفاتر استانی وزرای مختلف مسئول ارائه خدماتی هستند که توسط شهرداری ارائه نمی‌شوند. بر اساس قوانین شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد، شوراهای هر استان –در چارچوب قوانین ملی– مسئول تصمیم‌گیری، صدور فرمان، ارائه راهنمایی، انجام هماهنگی، و نظارت بر امور برنامه و بودجه استان هستند.

عناوین

 • دولت های محلی
 • دولت‌های استانی (استانداری‌ها)
 • کدام هیئت‌های دولتی مسئول کدام خدمات هستند؟
  • آموزش
  • برق
  • آب و فاضلاب
  • پارک‌ها و فضای سبز
  • مدیریت ضایعات
  • حفاظت از محیط زیست
  • توسعه شهری
  • حمل و نقل
  • میراث فرهنگی
  • امنیت عمومی
  • بهداشت عمومی
  • امور بهزیستی
 • پیوست: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۸)