کمپین‌های حمایتی موفق - راهنمای گام به گام (انیمیشن)

هر کارزار موفق ترویج به طرح و برنامه‌ای منسجم نیاز دارد. این که مشکلات کدامند و شما چه اهدافی در سر دارید؟ از گروه‌های هدف، کدام متحدان‌ شما هستند و کدام مخالفتان است؟ آیا منابع و راه‌کارهای لازم برای دست‌یابی به اهداف‌تان را در اختیار دارید؟ این انیمیشن کوتاه، به صورت گام‌ به گام، شما را همراهی می‌کند تا پاسخ پرسش‌های بالا را بیابید و بتوانید کارزاری موفق برایی ترویج طراحی کنید.