مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

مقدمه

آیا می‌خواهید موارد نقض حقوق بشر را به صورت بی‌طرفانه و دقیق، گزارش کنید؟ آیا شما در محیط و شرایطی کار می‌کنید که جمع‌آوری اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر می‌تواند چالش برانگیز یا پرخطر باشد؟
اگر چنین است، این دوره آموزشی برای شماست. این دوره، به پنج درس تقسیم شده و به تشریح روش‌هایی برای مستندسازی، تمرکز بر چگونگی جمع‌آوری داده‌ها، روایت‌ها، داستان‌های افراد می‌پردازد و اینکه چگونه می‌توان به‌طور مستند، بادقت، بی‌طرف و عینی موارد نقض حقوق بشر را گزارش داد.

این دوره به درس‌های زیر تقسیم شده است: ۱. یادگیری مفاهیم و اصول ابتدایی؛ ۲. جمع‌آوری اطلاعات از طریق منابع عمومی؛ ۳. جمع‌آوری اطلاعات از منابع ویژه؛ ۴. استفاده از متن، ویدئو و صدا؛ ۵. هدایت روند جمع‌آوری اطلاعات در محیط‌های چالش برانگیز و خطرناک.

در پایان هر درس، شما می‌توانید در آزمونی کوتاه برای تقویت آنچه آموخته‌اید، شرکت کنید.

بعد از پایان یافتن این درس، شما قادر خواهید بود:

  1. آشنایی با اصول اولیه
  2. جمع آوری اطلاعات از منابع عمومی
  3. جمع آوری اطلاعات از منابع خاص
  4. استفاده از متن، ویدئو و صدا
  5. جمع آوری اطلاعات در محیط های چالش برانگیز و خطرناک

انتخاب روش شناسایی و روش‌شناسی مناسب در جمع‌آوری اطلاعات، شما را به ارزیابی بی‌طرفانه و دقیقی می‌رساند که خود پایه اقدامات بعدی خواهد بود.

ضمیمه
درس یک767.53 کیلوبایت
درس دو6.54 مگابایت
درس سه6.23 مگابایت
درس چهار860.28 کیلوبایت
درس پنج11.3 مگابایت
درس شش4.9 مگابایت