انتخابات

کاریکاتور از کیانوش رمضانی در ایران، شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد که چه کسی صلاحیت کاندیدا شدن دارد. این کار، آزادی افراد برای انتخاب شدن و انتخاب کردن را محدود می‌سازد.