شما یک رهبر هستید

(برگرفته از یادداشت‌های سازماندهی تهیه شده توسط مارشال گنز، بهار ۲۰۱۳)

شما نیازهایی را در جامعه خود مشاهده کرده و پی راه حل‌هایی برای برطرف کردن آن‌ها هستید. هر چند که می‌توانید به تنهایی کار کنید، اما احتمالأ در صورت همکاری با همسایگان و سایر افرادی که دغدغه‌هایی در خصوص مسئله مذکور دارند، به راه حل‌های بهتر و باثبات‌تری دست خواهید یافت.

بهترین رهبران سه کار اساسی را انجام می‌دهند:

  • شناسایی، استخدام، و ارتقای توانایی دیگران در امر رهبری
  • ایجاد گروه‌های ذی‌نفع حول رهبری مذکور
  • ایجاد قدرت تأثیرگذاری بیشتر با استفاده از منابع جمعی گروه‌های ذی‌نفع

رهبر به گروه ذی‌نفع کمک می‌کند تا تبدیل به یک هییت قانونی شود –گروهی از افراد که می‌توانند "به همراه هم" برای پرداختن به دغدغه های مشترک فعالیت کنند.

در آغاز بررسی چگونگی ایفای نقش رهبری به منظور ایجاد تغییرات مثبت، این پرسش‌ها را از خود بپرسید: الف) هویت ما به عنوان یک اجتماع چیست؟ ب) ضروری‌ترین مشکلات پیش‌روی ما کدام اند؟ پ) چگونه می‌توانیم منابع خود را تبدیل به قدرت حل این مشکلات کنیم؟ برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها، روابطی را با سایر افراد اجتماع خود آغاز کنید که همانند شما در پی برطرف کردن نیازهای مشترک جامعه هستند.

رهبری نیازمند مشارکت با سایر افراد برای انجام اقدامات هدفمند است. بدین منظور باید افراد مذکور را یاری کرد تا احساسات برانگیزاننده را تقویت کرده و بر احساساتی که فرد را از انجام کار باز می‌دارد غلبه کنند. به‌عنوان مثال:

  • ضرورت بر رکود و سکون غلبه می‌کند
  • خشم بر بی تفاوتی غلبه می‌کند
  • امید بر ترس غلبه می‌کند
  • اتحاد بر انزوا غلبه می‌کن
  • اعتماد به نفس بر شک و تردید نسبت به خویش غلبه می‌کند

مهارت‌های خود را بیازمایید: نیازها و منابع

روی یک برگه کاغذ بنویسد که به نظرتان جامعه شما به چه مواردی نیاز دارد. مشکلات پیش روی شما کدام‌اند؟ برای حل این مشکلات چه منابعی در اختیار دارید؟ چگونه می‌توان از این منابع استفاده کرد؟