آینده مالی: طراحی سناریو در زمینه شفافیت و مسئولیت‌پذیری مالی

امروزه جهان شاهد پس رفت نهادهای دموکراتیک و بسته‌تر شدن فضای مدنی است. در نتیجه لازم است فعالان خلاق‌تر عمل کرده، راه‌های تازه و مبتکرانه‌ای بیابند تا از طریق آن بتوانند این روند را معکوس کنند. از این میان کاهش تعهد نسبت به شفافیت و مسئولیت‌پذیری مالی یکی از جنبه‌های دموکراتیک  رو به افول است. سازمان مشارکت بودجه بین‌المللی (International Budget Partnership) در پاسخ به این مسئله ۳۵ کنشگر فعال در زمینه شفافیت و مسئولت‌پذیری را گرد هم آورد و از آنان خواست تا با روش طراحی سناریو، آینده مالی در سال ۲۰۴۰ میلادی را به تصویر بکشند. هم‌کاری این گروه چهار روایت تولید کرد که همگی حول موضوع حکومت مردم‌سالار و مشارکت مدنی می‌گردند. این روایت‌ها به کنشگران امکان داد تا گپ موجود میان استراتژی‌های جاری را شناسائی کرده، روابط تازه‌ای را میان و در ورای عرصه امور مالی دولت مد نظر قرار دهند. طراحی سناریو علاوه بر تعیین گپ موجود به کنشگران نشان داد خط مشی و نظام امور مالی دولت در حال حاضر و در طول دو دهه آتی چقدر در پیش‌برد برابری اقتصادی، عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و حقوق بشر اهمیت دارد. این مطلب با وضعیت کنونی شفافیت و مسئولیت‌پذیری مالی آغاز شده با کمی تخیل و ابتکار آینده‌ای ممکن را به نمایش می‌گذارد.