انیمیشن: تفاوت تدریس با تربیت - چند نکته برای برگزارکنندگان کارگاه آموزشی

پیش‌درآمدی بر آموزش بزرگسالان - تفاوت تدریس با تربیت بزرگسالان اطلاعات را به گونه‌ای متفاوت از کودکان و نوجوانان جذب کرده، نحوه فراگیری‌شان با آنان فرق دارد. مربیان فعال در زمینه آموزش مهارت‌ها به افراد بزرگسال می‌بایست درک مناسبی از روش‌ها و راهبردهای مؤثر در این زمینه پیدا کنند. چنین درکی به آنان امکان می‌دهد تا جلسات تربیتی‌شان را موفق و پرثمر برگزار کنند. چه جنبه‌ای تربیت را از تدریس متمایز می‌کند؟ و چرا در اغلب موارد تربیت برای بزرگسالان بهتر جواب می‌دهد؟ این ویدئو با در نظر گرفتن چندین عامل کلیدی به مقایسه میان تربیت و تدریس سنتی می‌پردازد.

از همین مجموعه: