انیمیشن: حالا رأی هم دادیم، بعدش چی؟

خوب حالا رأی هم دادیم، بعدش چی؟ چطور می‌توان اعضای شوراهای شهر و روستا را تشویق به مسئولیت‌پذیری کرد؟ این انیمیشن راه‌هایی را بر می‌شمارد که شهروندان از طریق آن می‌توانند نمایندگان‌شان را در شوراها تشویق به پاسخگوئی کنند.