انیمیشن: چرا در انتخابات شرکت کنم؟

نزدیک به انتخابات در ایران همیشه فضا پر شور و حال شده، صداهای گوناگون شنیده می‌شود و می‌توان از نظر دیگران پیرامون روند انتخابات، وضعیت حکومت و نقش دولت با خبر شد. در این قسمت از کارتون‌های «شهر در بحث» علی، رضا و پریسا در کافه‌ای دور هم جمع شده‌اند و در مورد انتخابات پیش رو، شرکت یا عدم شرکت در آن و نقش زنان در مجلس صحبت می‌کنند.