برنامه زمان بندی تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل كشور

سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۸ نموداری منتشر کرد که روند تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را با جزئیات کامل شرح می‌دهد.

برنامه زمان‌بندی تهيه و تدوین لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل كشور

منبع وب‌سایت سازمان برنامه و بودجه کشور